Nedan listas kommande utbildningar i datumordning. 

 

S o V – strukturen (Samtal om våld)

 
5 dagar, 4-6 december & 19-20 december 2024

Plats: John Bauer Hotel i Jönköping

Schema
Dag 1 9.00-17.00
Dag 2 8.30-16.00
Dag 3 8.30-15.00
Dag 4 9.00-17.00
Dag 5 8.30-16.00

”Samtal om våld” – beskrivning av behandlingsstrukturen    

I skrivande stund (våren 2023) har 642 behandlare och utredare utbildats i Samtal om våld.

Information om anmälan Samtal om våld 

Kostnad: 12 950 kr (exkl moms). Logi ingår ej. 

Under utbildningsdagarna erbjuds förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Max 25 deltagare. Principen ”först till kvarn” tillämpas. 

Sista anmälningsdag utbildningen är en månad före kursstart. 

Anmälan är bindande. Vid avbokning fram till 1 månad före kursstart debiteras 500 kr. Vid avbokning senare återbetalas ej avgiften, om inte sjukintyg kan lämnas.

Platsen kan överlåtas till annan person efter överenskommelse med oss.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen om det blir för få anmälda.

För att erhålla kursintyg krävs deltagande på fyra av fem utbildningsdagar.

Utbildningens upplägg och innehåll

Inför utbildningen

Utbildningen startar med att deltagarna får inloggningsuppgifter till utbildningsportalen på www.samtalomvald.se. Inne på utbildningsportalen hittar deltagaren ett antal filmer som hen ska titta på inför första utbildningsdagen. Filmerna går igenom den teoretiska grunden till Samtal om våld, olika typer av våldsutövare, behandlingsforskning, arbete i bedömningsfasen mm.  Till filmerna hör ett antal frågor som deltagaren ombeds reflektera över inför starten på utbildningen. Deltagaren ska inför utbildningen skriva och mejla in sina reflektioner på en halv A4, storlek 12. Man kan välja att svara på en eller flera av de frågor som hör till filmerna. Vi vill på detta sätt tjäna tid för att kunna fokusera mer på det konkreta innehållet i samtalsstrukturen när vi väl träffas. Filmerna är sammanlagt ca 3 timmar.

Under utbildningen

Under utbildningen får deltagarna hela samtalsstrukturen till sig på ett USB-minne. S o V – strukturen är omfattande och innehåller ett stort antal arbetsmaterial, formulär för bedömning och förändringsarbete. Flera material är i bildform. Materialen syftar till att hjälpa den professionella samtalsledaren att hålla fokus på och ge sig in i relevanta teman, för att få stopp på våld på lång sikt. 

Sista dagen på utbildningen får deltagarna ett skriftligt metodstöd (ca 190 sidor). I detta metodstöd finns samtalsverktygen i Samtal om våld grundligt beskrivna, med konkreta råd utifrån våra erfarenheter. Dessutom presenterar vi relevant forskning på området, som vi kopplar till verktygen och våra förhållningssätt. 

Under utbildning kommer deltagaren också få en kortare presentation av de s.k. IVIN-modulerna. IVIN var från början en internetbehandling som till stora delar skapades utifrån Samtal om våld av Linköpings universitet. IVIN har utvärderats i en randomiserad kontrollerad studie (Hesser, 2017). Behandlingen resulterade i minskat våld och förbättrad psykisk hälsa hos klienter med mindre allvarlig våldsproblematik. Under vår utbildning visar vi modulerna, berättar om innehållet samt gör kopplingar till Samtal om våld. IVIN presenteras således som ett stödmaterial till kliniskt arbete utifrån Samtal om våld. Den enskilda kommunen behöver fortfarande ansöka om att få IVIN-materialet skickat till sig från Socialstyrelsen, som äger rättigheterna till materialen. IVIN består idag av sju textkapitel (likt en självhjälpsbok) med ett antal tillhörande filmer för klienten. Vi presenterar alltså inte IVIN som en internetbehandling. Se Dan Rosenqvists specialistpsykologexamensuppsats om IVIN nedan:

Projekt-IVIN-

Appen S o v – strukturen släpptes under hösten 2022. Förhoppningsvis kommer den underlätta både för professionella och klienter som tar sig an Samtal om våld. Mer info finns under fliken App & metodstöd här på hemsidan. 

Mellan dag 3 och 4 ska kursdeltagarna ta del av ytterligare filmer på utbildningsportalen. Dessa filmer handlar om att möta våldsutövaren som förälder. Psykologen Flilp Brostström, som i sin kliniska vardag arbetar med att möta våldsutsatta barn och deras föräldrar, har gjort tre filmer på detta tema. Den tredje filmen är obligatorisk att titta på (2, 5 h) och därefter skriva högst en halv A4 utifrån följande frågor:

Vad var viktigast i filmen för mig?
Vad vill jag göra med den kunskap som jag fick eller blev påmind om från filmen? 

Efter utbildningen

Kursdeltagare behöver ha chefs godkännande att efter genomförd kurs, under minst en halvdag, få ägna sig åt eget arbete med samtalsstrukturens omfattande innehåll, för att ”göra den till sin”, samt läsa in sig på metodstödet. Detta innebär att hela utbildningen består av sex och en halv dagar (halvdag med filmer och skriva inlämningsuppgift inför utbildning, fem dagar utbildning, halvdag ta del av film om föräldraskap och våld och sedan ytterligare en halvdags arbetet med samtalsstruktukturen och metodstödet). 

 

S o F – strukturen (Samtal om frihet)

 
 
5 dagar, 15-17 okt och 21-22 nov  2024    Fullbokad 
5 dagar, 15-17 januari och 20-21 februari   Platser kvar 

Plats: John Bauer Hotel i Jönköping

Schema
Dag 1 9.00-17.00
Dag 2 8.30-16.00
Dag 3 8.30-15.00
Dag 4 9.00-17.00
Dag 5 8.30-16.00

Kostnad: 12 950 kr (exkl moms). Logi ingår ej. 

Max 25 deltagare. Principen ”först till kvarn” tillämpas. 

Anmälan är bindande. Vid avbokning fram till 1 månad före kursstart debiteras 500 kr. Vid avbokning senare återbetalas ej avgiften, om inte sjukintyg kan lämnas.

Platsen kan överlåtas till annan person efter överenskommelse med oss.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen om det blir för få anmälda.

För att erhålla kursintyg krävs deltagande på fyra av fem utbildningsdagar.

S o F – strukturen (Samtal om frihet) är en struktur för professionella och fördjupande samtal med personer som varit utsatta för våld i nära relationer. Samtalsstrukturen riktar sig till personer som tagit sig ur en partnerrelation där de varit utsatta för någon form av våld, och som trots uppbrottet fortsatt är påverkade av våldets långsiktiga känslomässiga konsekvenser. Utbildningen har således inte sitt huvudsakliga fokus på frågor som rör fysiskt uppbrott, risk och säkerhet. Strukturen består av ett antal samtalsmoduler som hjälper behandlaren/handläggaren/hjälparen att skapa ett individuellt anpassat samtalsstöd som syftar till förändring. Modulerna är framtagna utifrån vetenskap/evidens och beprövad erfarenhet med en tonvikt på Motiverande samtal och tredje vågens KBT. De har anpassats till socialtjänstens och idéburna organisationers uppdrag med våldsutsatta personer.

Filen nedan ger dig en överblick av de behandlingsmoduler (visualiserat med en trappa) som ingår i ”Samtal om frihet”.
”Samtal om frihet” – samtalstrappa. 

Anmälan till utbildningar

Skicka e-post till redphalaropehb@gmail.com för att anmäla dig till våra utbildningar.

Ange:

  1. Vilken utbildning du anmäler dig till
  2. Namn på deltagaren, e-postadress samt nuvarande arbetsuppgifter
  3. Berätta också hur du fick information om utbildningen
  4.  Ange fakturaadress (Vi skickar e-faktura.)

Om du vill ha referentinformation ta gärna kontakt med Anna Morin, EQ-mottagningen i Luleå (anna.morin@soc.lulea.se; 072-707 85 34) eller Jon-Erik Nilsson, Centrum mot våld i Skellefteå (jonerik.nilsson@skelleftea.se; 0910-73 61 26) Du kan också titta på utvärderingarna från våra tidigare utbildningar.

 

Handledning och kortare utbildningsuppdrag

För handledningsuppdrag eller kortare föreläsningar/utbildningar kontakta oss för diskussion via e-post eller telefon.

Se Kontakta oss.

MATERIALRÄTTIGHETER OCH ÅHÖRARMATERIAL FÖR ENSKILT BRUK

Red Phalarope AB har ensam rättigheterna till allt material som används eller delas i samband med utbildning om inte annat meddelats skriftligt. Utbildningen eller material som presenteras i samband med utbildning/möte/konsultinsats får inte filmas, ljudupptas eller på annat sätt återbildas eller spridas utan separat avtal mellan Red Phalarope AB och kund. Åhörarkopior och annat material (såsom material i behandlingsstrukturen) som delas ut i samband med utbildning är för enskilt bruk och får inte redigeras eller användas på annat sätt än som eget studiematerial och i kontakt med klient, med syfte att erbjuda stöd och behandling. Källa Red Phalarope AB skall alltid anges vid referens till våra bilder och material. När material från Samtal om våld används ska varumärket S o V -strukturen anges tillsammans med www.samtalomvald.se.