Nedan listas kommande utbildningar i datumordning. 

 

S o V – strukturen (Samtal om våld)

5 dagar, 8 -10 nov och 6-7 dec  2022  Fullbokad
5 dagar, 18-20 april och 16-17 maj  2023  Platser kvar

Under april och maj 2023 erbjuder vi en femdagars utbildning om behandling för personer med våldsproblematik i nära relationer. Utbildningen kommer att ske tre plus två dagar, 18-20 april samt 16-17maj.

Plats: City Ericson Hotel i Jönköping

Schema
Dag 1 9.00-17.00
Dag 2 8.30-16.00
Dag 3 8.30-15.00
Dag 4 9.00-17.00
Dag 5 8.30-16.00

”Samtal om våld” – beskrivning av behandlingsstrukturen    

I skrivande stund (sensommar 2021) har ca 60 kommuner i Sverige utbildats i Samtal om våld.

Information om anmälan Samtal om våld april och maj 2023

Kostnad: 11 950 kr (exkl moms). Under utbildningsdagarna erbjuds förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Max 25 deltagare. Principen ”först till kvarn” tillämpas. 

Sista anmälningsdag:  15 mars 2023

Anmälan är bindande. Vid avbokning före 15 mars debiteras 500 kr. Vid avbokning efter 15 mars  återbetalas ej avgiften, om inte sjukintyg kan lämnas.

Platsen kan överlåtas till annan person efter överenskommelse med oss.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen om det blir för få anmälda.

För att erhålla kursintyg krävs deltagande på fyra av fem utbildningsdagar.

 

S o F – strukturen (Samtal om frihet)  

 

5 dagar, 22-24 nov och 14-15 dec  2022  Fullbokad
5 dagar,  2-4 maj och 30-31 maj  2023  Platser kvar

Plats: City Ericson Hotel i Jönköping

Schema
Dag 1 9.00-17.00
Dag 2 8.30-16.00
Dag 3 8.30-15.00
Dag 4 9.00-17.00
Dag 5 8.30-16.00

Kostnad: 11 950 kr (exkl moms).

Max 25 deltagare. Principen ”först till kvarn” tillämpas. 

Anmälan är bindande. Vid avbokning före 1 april debiteras 500 kr. Vid avbokning efter 1 april återbetalas ej avgiften, om inte sjukintyg kan lämnas.

Platsen kan överlåtas till annan person efter överenskommelse med oss.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen om det blir för få anmälda.

För att erhålla kursintyg krävs deltagande på fyra av fem utbildningsdagar.

S o F – strukturen (Samtal om frihet) är en struktur för professionella och fördjupande samtal med personer som varit utsatta för våld i nära relationer. Samtalsstrukturen riktar sig till personer som tagit sig ur en partnerrelation där de varit utsatta för någon form av våld, och som trots uppbrottet fortsatt är påverkade av våldets långsiktiga känslomässiga konsekvenser. Utbildningen har således inte sitt huvudsakliga fokus på frågor som rör fysiskt uppbrott, risk och säkerhet. Strukturen består av ett antal samtalsmoduler som hjälper behandlaren/handläggaren/hjälparen att skapaett individuellt anpassat samtalsstöd som syftar till förändring. Modulerna är framtagna utifrån vetenskap/evidens och beprövad erfarenhet med en tonvikt på Motiverande samtal och tredje vågens KBT. De har anpassats till socialtjänstens och idéburna organisationers uppdrag med våldsutsatta personer.

Filen nedan ger dig en överblick av de behandlingsmoduler (visualiserat med en trappa) som ingår i ”Samtal om frihet”.
”Samtal om frihet” – samtalstrappa. 

Första omgången av Samtal om frihet under våren 2019 var 15 deltagare med. De flesta arbetade som handläggare och behandlare inom socialtjänsten. 2 deltagare kom också från kvinnojourer. Hör gärna av er Snövit Jansson, Kvinnojouren i Huddinge, som var med på utbildningen: 08 -746 75 53 eller snovit@kvinnojourenhuddinge.se

Vi blev glada för den fina feedback vi fick av deltagarna där 13 av 15 skattade åtta eller högre på en tiogradiga skala som avsåg att mäta kvaliteten på innehåll, framförande, nytta för fortsatt arbete, uppfyllda förväntningar, helhetsintryck. 15 av 15 höll med med om att man lärt sig nya verktyg till fördjupad behandling i mötet med våldsutsatta. Vi har kört utbildningen ytterligare tre gånger i skrivande stund (jan 2021) med utvärderingar i linje med utvärderingen ovan. Vi är särskilt glada över att behandlare som arbetat med våld i flera år, upplevt utbildningen som fördjupande och att man fått flera nya verktyg i mötet med våldsutsatta.

I skrivande stund (våren 2021) är det 126 personer som gått utbildningen Samtal om frihet.

Anmälan till utbildningar

Skicka e-post till redphalaropehb@gmail.com för att anmäla dig till våra utbildningar.

Ange:

  1. Vilken utbildning du anmäler dig till
  2. Namn på deltagaren, e-postadress samt nuvarande arbetsuppgifter
  3. Berätta också hur du fick information om utbildningen
  4.  Ange fakturaadress 

Om du vill ha referentinformation ta gärna kontakt med Andreas Johansson (0492-769102) ), familjebehandlare Vimmerby kommun eller Helena Stigbjörnsson (08-518 08 873), Relationsvåldsteamet Upplands Väsby. Du kan också titta på utvärderingarna från våra tidigare utbildningar.

 

Handledning och kortare utbildningsuppdrag

För handledningsuppdrag eller kortare föreläsningar/utbildningar kontakta oss för diskussion via e-post eller telefon.

Se Kontakta oss.

 

MATERIALRÄTTIGHETER OCH ÅHÖRARMATERIAL FÖR ENSKILT BRUK

 

Red Phalarope AB har ensam rättigheterna till allt material som används eller delas i samband med utbildning om inte annat meddelats skriftligt. Utbildningen eller material som presenteras i samband med utbildning/möte/konsultinsats får inte filmas, ljudupptas eller på annat sätt återbildas eller spridas utan separat avtal mellan Red Phalarope AB och kund. Åhörarkopior och annat material (såsom material i behandlingsstrukturen) som delas ut i samband med utbildning är för enskilt bruk och får inte redigeras eller användas på annat sätt än som eget studiematerial och i kontakt med klient, med syfte att erbjuda stöd och behandling. Källa Red Phalarope AB skall alltid anges vid referens till våra bilder och material. När material från Samtal om våld används ska varumärket S o V -strukturen anges tillsammans med www.samtalomvald.se.