Om Dan och Kjell

Dan och Kjell har arbetat kliniskt med utövare av våld i nära relationer sedan 2010. De deltar i IVIN-projektet på Linköpings universitet som startade med en första studie 2014. IVIN är en internetbaserad behandling för personer som har utövat våld i nära relationer. De har varit kliniska handledare och har bidragit till behandlingens upplägg och innehåll. De är även med i socialstyrelsens projekt SUV, systematisk utvärdering av behandling för våldsutövare.

Under 2019 har de tillsammans med Kriminalvården tagit fram ett nytt behandlingsprogram (PREDOV) som ska prövas och utvärderas på personer dömda för våld i nära relation. Ambitionen är att detta program på sikt ska spridas till socialtjänsten och sjukvården.


Dan Rosenqvist är legitimerad psykolog, KBT-terapeut och är specialistutbildad i EMDR, emotionsfokuserad terapi, affektfokuserad psykodynamisk terapi, compassionsfokuserad terapi, IBCT för par och handledning utifrån beteendeanalys. Han har ett särskilt intresse för motiverande samtal, mindfulnessbaserade terapiformer och schematerapi. Tidigare har han arbetat som behandlare på behandlingshem för personer med kemiskt beroende. Han har även arbetat med psykisk ohälsa hos ungdomar och psykosomatik hos vuxna. Dan är medförfattare till boken ”Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer” av Liria Ortiz (Gothia, 2013).

 

 


Kjell Nordén är skötare och leg. psykoterapeut med psykodynamisk inriktning (utbildad på Linköpings universitet) och Certifierad Transaktionsanalytiker, CTA. Han har mångårig erfarenhet från arbete på behandlingshem för personer med missbruksproblematik. Kjell har arbetat inom såväl vuxenpsykiatrin, som barn- och ungdomspsykiatrin. Han har ett intresse av anknytningsbaserad teori och behandling, samt affektfobibehandling.

 

 


Om Red Phalarope AB

Att samtala med någon om hans/hennes egen våldsproblematik är svårt och komplicerat. Våld i nära relationer är en skamproblematik, och även våldsutövaren bär på skam. Vem är jag som utövat våld mot någon som jag egentligen tycker om? Hur ska jag som behandlare lyckas samtala om våld?

Efter att vi, Kjell Nordén och Dan Rosenqvist, jobbat under tre år med att behandla personer med aggressions- och våldsproblematik tyckte vi att vi hade samlat på oss erfarenhet, men också skapat en behandlingsstruktur som vi ville dela med oss av. Här föddes idén om att starta en utbildning som tog sin utgångspunkt i de moduler vi använde oss av i mötet med våldsutövare. Vad skulle då företaget heta där vi ville utbilda och handleda i samtal om våld?

För att motverka våld i nära relationer behöver samhället arbeta på flera nivåer, förebyggande arbete, skydd till utsatta och behandling för de som utsatts för våld eller utövat. Vi tror även att en ökad jämställdhet rent generellt och ett ökat ansvar för barnen från pappor skulle bidra till en minskning av ojämlikhet och våld i nära relationer.

Dan, som har ett fågelintresse, kom med idén om den vackra Brednäbbade Simsnäppan, som är en lite annorlunda fågel. De typiska könsrollerna är omvända hos simsnäppor. När honorna har lagt äggen börjar de flytta söderut och hanarna får ruva äggen och ta hand om ungarna. Detta omvända sätt att ta hand om sin avkomma är, som vi tycker, ett spännande exempel att pappor/hanar kan var den omvårdande och vårdande.

På engelska heter Brednäbbad Simsnäppa, ”Red Phalarope”. Vi tyckte att detta var det namn som vårt företag skulle bära. En påminnelse om vikten av det fortsatta arbetet mot det jämställda samhället –  fritt från våld och med ett delat ansvar för våra barn.

 

Från och med 1 januari 2024 driver Dan Rosenqvist själv företaget Red Phalarope AB, då Kjell gått i pension. Kjells avtryck kommer dock för alltid finnas kvar i de metoder och förhållningssätt som utgör Samtal om våld och Samtal om frihet. 

Dan Rosenqvist
Kjell Nordén