Utbildning och handledning gällande våldsutövare i nära relationer

Utbildningar

Utbildningar

”Samtal om frihet”
4 dagar Stockholm våren 2020

Information om anmälan ”Samtal om frihet” Stockholm

Datum för utbildning: 15-16 april och 13-14 maj 2020.

Plats: Folkes i Huddinge

Kostnad: 9950 kr (exkl moms). Under utbildningsdagarna erbjuds förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Max 25 deltagare. Principen ”först till kvarn” tillämpas. Om du är angelägen om att komma med på utbildningen bör du anmäla dig och erlägga kursavgift så snart som möjligt.

Anmälan är giltig från den dag kursavgiften är betald.

Vid avbokning före 15 mars debiteras 500 kr. Vid avbokning efter 15 mars återbetalas ej avgiften, om inte sjukintyg kan lämnas.

Platsen kan överlåtas till annan person efter överenskommelse med oss. Besked om antagning skickas ut till deltagare efter sista anmälningsdatum.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen om det blir för få anmälda.

”Samtal om frihet” – mer info

Filen nedan ger dig en överblick av de behandlingsmoduler (visualiserat med en trappa) som ingår i ”Samtal om frihet”.
”Samtal om frihet” – samtalstrappa. 

Första omgången av Samtal om frihet under våren 2019 var 15 deltagare med. De flesta arbetade som handläggare och behandlare inom socialtjänsten. 2 deltagare kom också från kvinnojourer. Hör gärna av er Snövit Jansson, Kvinnojouren i Huddinge, som var med på utbildningen: 08 -746 75 53 eller snovit@kvinnojourenhuddinge.se.

Vi blev glada för den fina feedback vi fick av deltagarna där 13 av 15 skattade åtta eller högre på en tiogradiga skala som avsåg att mäta kvaliteten på innehåll, framförande, nytta för fortsatt arbete, uppfyllda förväntningar, helhetsintryck. 15 av 15 höll med med om att man lärt sig nya verktyg till fördjupad behandling i mötet med våldsutsatta. Vi har kört utbildningen ytterligare två gånger i skrivande stund (jan 2020) med utvärderingar i linje med utvärderingen ovan. Vi är särskilt glada över att behandlare som arbetat med våld i flera år, upplevt utbildningen som fördjupande och att man fått flera nya verktyg i mötet med våldsutsatta.

Samtal om våld – fördjupningsdag
4 juni 2020, Huddinge

Perspektiv från schematerapi i arbetet med personer som utövar våld i nära relationer

Totalt har nu drygt 180 personer genomgått utbildningen ”Samtal om våld” med deltagare från Gällivare i norr till Ystad i söder.

Vi bjuder härmed in er som gått utbildningen till en heldag i Stockholm för erfarenhetsutbyte och fördjupning. Arbetsplatskollegor till personer som gått utbildningen som har eller kommer ha ett uppdrag att arbeta med våld i nära relationer kan också anmäla sig till utbildningen. Förtur ges dock till personer som gått fyradagars utbildningen ”Samtal om våld”.

Planen är att delar av förmiddagen ägnas åt erfarenhetsutbyte och eftermiddagen åt fördjupning. Fördjupningen kommer handla om behandlingsarbete influerat av schematerapi med personer som utövat våld i nära relationer. Schematerapi är en innovativ terapiform som utvecklats för att behandla långdragna psykiska lidanden och problem. Den integrerar influenser från bland annat KBT, anknytningsteori och gestaltterapi till en sammanhållen behandlingsmodell. Villkoret för god psykisk hälsa är att få våra grundläggande känslomässiga behov tillgodosedda i nära relationer. I schematerapin får patienten därför hjälp att kartlägga, förstå och bryta beteendemönster och livssammanhang som frustrerar eller kränker de känslomässiga behoven. Då många av de våldsutövare som söker sig behandling uppvisar drag av personlighetsstörning och traumasymtom är det alltfler flera forskare och kliniker som för fram schematerapi som en lovande metod (Murphy & Eckhardt, 2005 och Bernstein 2014). Halvdagen syftar till att beskriva grunderna i schematerapi samt visa hur schematerapi kan användas för att behandla svartsjukeproblematik.

Plats:  Folkes i Huddinge

Tid: 4 juni 2020, kl 8.30 – 16.30

Kostnad: 2495 kr (exkl moms). I kostnaden ingår kursmaterial, fika och lunch

Anmälan görs via redphalaropehb@gmail.com. Ange namn på deltagare, kontaktuppgifter inkl e-post och fakturaadress. Anmälan är bindande. Sista anmälningsdag: 15 april

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen om det blir för få deltagare.

”Samtal om våld”
5 dagar hösten 2020

Under hösten 2020 erbjuder vi en femdagars utbildning om behandling för personer med vålds- och aggressionsproblematik i nära relationer. Utbildningen kommer att ske tre plus två dagar, 15-17 september och 20-21 oktober.

Plats: City Ericson Hotel i Jönköping

Schema:

Dag 1 och 4: 9.00-17.00, Dag 2, 3 och 5: 8.30-16.00

”Samtal om våld” – beskrivning av behandlingsstrukturen    

I skrivande stund (sommaren 2019) har 38 kommuner i Sverige utbildats i Samtal om våld.

Information om anmälan Samtal om våld hösten 2020

 Kostnad: 11 950 kr (exkl moms). Under utbildningsdagarna erbjuds förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Max 20 deltagare. Principen ”först till kvarn” tillämpas. Om du är angelägen om att komma med på utbildningen bör du anmäla dig och erlägga kursavgift så snart som möjligt.

Anmälan är giltig från den dag kursavgiften är betald.

Sista anmälningsdag: 15 aug 2020

Vid avbokning före 20 aug debiteras 500 kr. Vid avbokning efter 20 aug återbetalas ej avgiften, om inte sjukintyg kan lämnas.

Platsen kan överlåtas till annan person efter överenskommelse med oss.

Besked om antagning skickas ut till deltagare efter sista anmälningsdatum.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen om det blir för få anmälda.

 Anmälan till Samtal om frihet
och/eller Samtal om våld

Använd vårt kontaktformulär för att anmäla dig till våra utbildningar. Ange vilken utbildning du anmäler dig till.

Glöm ej att ange fakturaadress vid anmälan till utbildning.

Om du vill ha referentinformation ta gärna kontakt med Anna Tsekas (08-508 24 103) på Relationsvåldsteamet i Skärholmen, som gick utbildningen Samtal om våld hösten 2014. Du kan också titta på utvärderingarna från våra tidigare utbildningar.

Handledning och kortare utbildningsuppdrag

För handledningsuppdrag eller kortare föreläsningar/utbildningar kontakta oss för diskussion via e-post eller telefon.

Se Kontakta oss.