Utbildning och handledning gällande våldsutövare i nära relationer

Utbildningar

Utbildningar

”Samtal om frihet”
4 dagar Stockholm hösten 2020

Fulltecknad!

Information om anmälan ”Samtal om frihet” Stockholm

Datum för utbildning:  19-20 Augusti och 23-24 September

Plats: Folkes i Huddinge

Kostnad: 9950 kr (exkl moms). Under utbildningsdagarna erbjuds förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Max 25 deltagare. Principen ”först till kvarn” tillämpas. Om du är angelägen om att komma med på utbildningen bör du anmäla dig och erlägga kursavgift så snart som möjligt.

Anmälan är giltig från den dag kursavgiften är betald.

Vid avbokning före 15 juli debiteras 500 kr. Vid avbokning efter 15 juli återbetalas ej avgiften, om inte sjukintyg kan lämnas.

Platsen kan överlåtas till annan person efter överenskommelse med oss. Besked om antagning skickas ut till deltagare efter sista anmälningsdatum.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen om det blir för få anmälda.

”Samtal om frihet” – mer info

Filen nedan ger dig en överblick av de behandlingsmoduler (visualiserat med en trappa) som ingår i ”Samtal om frihet”.
”Samtal om frihet” – samtalstrappa. 

Första omgången av Samtal om frihet under våren 2019 var 15 deltagare med. De flesta arbetade som handläggare och behandlare inom socialtjänsten. 2 deltagare kom också från kvinnojourer. Hör gärna av er Snövit Jansson, Kvinnojouren i Huddinge, som var med på utbildningen: 08 -746 75 53 eller snovit@kvinnojourenhuddinge.se.

Vi blev glada för den fina feedback vi fick av deltagarna där 13 av 15 skattade åtta eller högre på en tiogradiga skala som avsåg att mäta kvaliteten på innehåll, framförande, nytta för fortsatt arbete, uppfyllda förväntningar, helhetsintryck. 15 av 15 höll med med om att man lärt sig nya verktyg till fördjupad behandling i mötet med våldsutsatta. Vi har kört utbildningen ytterligare två gånger i skrivande stund (jan 2020) med utvärderingar i linje med utvärderingen ovan. Vi är särskilt glada över att behandlare som arbetat med våld i flera år, upplevt utbildningen som fördjupande och att man fått flera nya verktyg i mötet med våldsutsatta.

”Samtal om våld”
5 dagar hösten 2020

Under hösten 2020 erbjuder vi en femdagars utbildning om behandling för personer med vålds- och aggressionsproblematik i nära relationer. Utbildningen kommer att ske tre plus två dagar, 15-17 september och 20-21 oktober.

Plats: City Ericson Hotel i Jönköping

Schema
Dag 1 och 4: 9.00-17.00, Dag 2, 3 och 5: 8.30-16.00

”Samtal om våld” – beskrivning av behandlingsstrukturen    

I skrivande stund (sommaren 2019) har 38 kommuner i Sverige utbildats i Samtal om våld.

Information om anmälan Samtal om våld hösten 2020

 Kostnad: 11 950 kr (exkl moms). Under utbildningsdagarna erbjuds förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Max 20 deltagare. Principen ”först till kvarn” tillämpas. Om du är angelägen om att komma med på utbildningen bör du anmäla dig och erlägga kursavgift så snart som möjligt.

Anmälan är giltig från den dag kursavgiften är betald.

Sista anmälningsdag: 15 aug 2020

Vid avbokning före 20 aug debiteras 500 kr. Vid avbokning efter 20 aug återbetalas ej avgiften, om inte sjukintyg kan lämnas.

Platsen kan överlåtas till annan person efter överenskommelse med oss.

Besked om antagning skickas ut till deltagare efter sista anmälningsdatum.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen om det blir för få anmälda.

”Samtal om frihet”
5 dagar Jönköping hösten/vintern 2020

Information om anmälan ”Samtal om frihet” Jönköping

Datum för utbildning:  10-12 november och 2-3 december

Plats: City Ericson Hotel, Jönköping

Schema
Dag 1 och 4: 9.00-17.00, Dag 2, 3 och 5: 8.30-16.00

Kostnad: 11 950 kr (exkl moms). Under utbildningsdagarna erbjuds förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Max 25 deltagare. Principen ”först till kvarn” tillämpas. Om du är angelägen om att komma med på utbildningen bör du anmäla dig och erlägga kursavgift så snart som möjligt.

Anmälan är giltig från den dag kursavgiften är betald.

Vid avbokning före 5 oktober debiteras 500 kr. Vid avbokning efter 5 oktober juli återbetalas ej avgiften, om inte sjukintyg kan lämnas.

Platsen kan överlåtas till annan person efter överenskommelse med oss. Besked om antagning skickas ut till deltagare efter sista anmälningsdatum.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen om det blir för få anmälda.

”Samtal om frihet” – mer info

Filen nedan ger dig en överblick av de behandlingsmoduler (visualiserat med en trappa) som ingår i ”Samtal om frihet”.
”Samtal om frihet” – samtalstrappa. 

Första omgången av Samtal om frihet under våren 2019 var 15 deltagare med. De flesta arbetade som handläggare och behandlare inom socialtjänsten. 2 deltagare kom också från kvinnojourer. Hör gärna av er Snövit Jansson, Kvinnojouren i Huddinge, som var med på utbildningen: 08 -746 75 53 eller snovit@kvinnojourenhuddinge.se.

Vi blev glada för den fina feedback vi fick av deltagarna där 13 av 15 skattade åtta eller högre på en tiogradiga skala som avsåg att mäta kvaliteten på innehåll, framförande, nytta för fortsatt arbete, uppfyllda förväntningar, helhetsintryck. 15 av 15 höll med med om att man lärt sig nya verktyg till fördjupad behandling i mötet med våldsutsatta. Vi har kört utbildningen ytterligare två gånger i skrivande stund (jan 2020) med utvärderingar i linje med utvärderingen ovan. Vi är särskilt glada över att behandlare som arbetat med våld i flera år, upplevt utbildningen som fördjupande och att man fått flera nya verktyg i mötet med våldsutsatta.

 Anmälan till Samtal om frihet
och/eller Samtal om våld

Använd vårt kontaktformulär för att anmäla dig till våra utbildningar. Ange vilken utbildning du anmäler dig till.

Glöm ej att ange fakturaadress vid anmälan till utbildning.

Om du vill ha referentinformation ta gärna kontakt med Anna Tsekas (08-508 24 103) på Relationsvåldsteamet i Skärholmen, som gick utbildningen Samtal om våld hösten 2014. Du kan också titta på utvärderingarna från våra tidigare utbildningar.

Handledning och kortare utbildningsuppdrag

För handledningsuppdrag eller kortare föreläsningar/utbildningar kontakta oss för diskussion via e-post eller telefon.

Se Kontakta oss.