Utbildning och handledning gällande våldsutövare i nära relationer

Utbildningar

Utbildningar

Ny utbildning!

FÅTAL PLATSER KVAR!

”Samtal om frihet” 4 dagar Jönköping

Vi bjuder nu in till utbildningen ”Samtal om frihet” i Jönköping vintern 2019/2020. Denna utbildning riktar in sig på fördjupande individuella samtal som syftar till förändring, med personer som varit utsatta för våld i nära relationer.

Utbildningen syftar till att behandlaren/handläggaren/hjälparen ska lära sig effektiva, evidensbaserade metoder för att hjälpa tidigare våldsutsatta personer att återta sitt livsutrymme, återupprätta självrespekt och öka förmågan att ta hand om de känslomässiga efterdyningarna av våldet – efterdyningar som gör det svårare för personen att leva det liv hen vill leva.

Information om anmälan ”Samtal om frihet” Jönköping 

Datum för utbildning: 3-4 december (OBS! ÄNDRAT DATUM! Tidigare 2-3 dec.) 2019 samt 13-14 januari 2020.

Plats: City hotel Ericsson i Jönköping

Kostnad: 8950 kr (exkl moms). Under utbildningsdagarna erbjuds förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Max 20 deltagare. Principen ”först till kvarn” tillämpas. Om du är angelägen om att komma med på utbildningen bör du anmäla dig och erlägga kursavgift så snart som möjligt.

Anmälan är giltig från den dag kursavgiften är betald.

Sista anmälningsdag: 15 okt 2019

Vid avbokning före 2 nov debiteras 500 kr. Vid avbokning efter 2 nov återbetalas ej avgiften, om inte sjukintyg kan lämnas.

Platsen kan överlåtas till annan person efter överenskommelse med oss. Besked om antagning skickas ut till deltagare efter sista anmälningsdatum.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen om det blir för få anmälda.

 

”Samtal om frihet” – 4 dagar Stockholm våren 2020

Information om anmälan ”Samtal om frihet” Stockholm

Datum för utbildning: 15-16 april och 13-14 maj 2020.

Plats: Folkes i Huddinge

Kostnad: 9950 kr (exkl moms). Under utbildningsdagarna erbjuds förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Max 25 deltagare. Principen ”först till kvarn” tillämpas. Om du är angelägen om att komma med på utbildningen bör du anmäla dig och erlägga kursavgift så snart som möjligt.

Anmälan är giltig från den dag kursavgiften är betald.

Vid avbokning före 15 mars debiteras 500 kr. Vid avbokning efter 15 mars återbetalas ej avgiften, om inte sjukintyg kan lämnas.

Platsen kan överlåtas till annan person efter överenskommelse med oss. Besked om antagning skickas ut till deltagare efter sista anmälningsdatum.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen om det blir för få anmälda.

”Samtal om frihet” – mer info

Filen nedan ger dig en överblick av de behandlingsmoduler (visualiserat med en trappa) som ingår i ”Samtal om frihet”.
”Samtal om frihet” – samtalstrappa. 

Första omgången av Samtal om frihet under våren 2019 var 15 deltagare med. De flesta arbetade som handläggare och behandlare inom socialtjänsten. 2 deltagare kom också från kvinnojourer. Hör gärna av er Snövit Jansson, Kvinnojouren i Huddinge, som var med på utbildningen: 08 -746 75 53 eller snovit@kvinnojourenhuddinge.se.

Vi blev glada för den fina feedback vi fick av deltagarna där 13 av 15 skattade åtta eller högre på en tiogradiga skala som avsåg att mäta kvaliteten på innehåll, framförande, nytta för fortsatt arbete, uppfyllda förväntningar, helhetsintryck. 15 av 15 höll med med om att man lärt sig nya verktyg till fördjupad behandling i mötet med våldsutsatta.

 

”Samtal om våld” 4 dagar

Under vinter/vår 2020 erbjuder vi en fyradagars utbildning om behandling för personer med vålds- och aggressionsproblematik i nära relationer. Utbildningen kommer att ske två plus två dagar, 5-6 feb och 4-5 mars.

”Samtal om våld” – beskrivning av behandlingsstrukturen    

I skrivande stund (sommaren 2019) har 38 kommuner i Sverige utbildats i Samtal om våld.

Information om anmälan Samtal om våld 2020

 Kostnad: 8950 kr (exkl moms). Under utbildningsdagarna erbjuds förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Max 20 deltagare. Principen ”först till kvarn” tillämpas. Om du är angelägen om att komma med på utbildningen bör du anmäla dig och erlägga kursavgift så snart som möjligt.

Anmälan är giltig från den dag kursavgiften är betald.

Sista anmälningsdag: 20 dec 2019

Vid avbokning före 1 jan debiteras 500 kr. Vid avbokning efter 1 jan återbetalas ej avgiften, om inte sjukintyg kan lämnas.

Platsen kan överlåtas till annan person efter överenskommelse med oss.

Besked om antagning skickas ut till deltagare efter sista anmälningsdatum.

 

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen om det blir för få anmälda.

 

 

 Anmälan till Samtal om frihet och/eller Samtal om våld

Använd vårt kontaktformulär för att anmäla dig till våra utbildningar. Ange vilken utbildning du anmäler dig till.

Glöm ej att ange fakturaadress vid anmälan till utbildning.

Om du vill ha referentinformation ta gärna kontakt med Anna Tsekas (08-508 24 103) på Relationsvåldsteamet i Skärholmen, som gick utbildningen Samtal om våld hösten 2014. Du kan också titta på utvärderingarna från våra tidigare utbildningar.

Handledning och kortare utbildningsuppdrag

För handledningsuppdrag eller kortare föreläsningar/utbildningar kontakta oss för diskussion via e-post eller telefon.

Se Kontakta oss.