Utbildning och handledning gällande våldsutövare i nära relationer

Utbildningar

Utbildningar

”Samtal om våld”

5 dagar nov och dec  2021 

Under nov och dec 2021 erbjuder vi en femdagars utbildning om behandling för personer med våldsproblematik i nära relationer. Utbildningen kommer att ske tre plus två dagar, 17-19 nov samt 8-9 dec.

Plats: City Ericson Hotel i Jönköping

Schema
Dag 1 9.00-17.00
Dag 2 8.30-16.00
Dag 3 8.30-15.00
Dag 4 9.00-17.00
Dag 5 8.30-16.00

”Samtal om våld” – beskrivning av behandlingsstrukturen    

I skrivande stund (våren 2021) har ca 45 kommuner i Sverige utbildats i Samtal om våld.

Information om anmälan Samtal om våld nov o dec 2021

 Kostnad: 11 950 kr (exkl moms). Under utbildningsdagarna erbjuds förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Max 25 deltagare. Principen ”först till kvarn” tillämpas. Om du är angelägen om att komma med på utbildningen bör du anmäla dig och erlägga kursavgift så snart som möjligt.

Anmälan är giltig från den dag kursavgiften är betald.

Sista anmälningsdag: 15 okt 2021

Vid avbokning före 15 okt debiteras 500 kr. Vid avbokning efter 15 okt återbetalas ej avgiften, om inte sjukintyg kan lämnas.

Platsen kan överlåtas till annan person efter överenskommelse med oss.

Besked om antagning skickas ut till deltagare efter sista anmälningsdatum.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen om det blir för få anmälda.

”Samtal om frihet”
5 dagar via Zoom våren 2021

Finns ett antal platser kvar.

Information om anmälan ”Samtal om frihet” via Zoom

Datum för utbildning:  9-11 mars och 21-22 april

Schema

kl 9-16 samtliga dagar

Kostnad: 9500 kr (exkl moms).

Max 25 deltagare. Principen ”först till kvarn” tillämpas. Om du är angelägen om att komma med på utbildningen bör du anmäla dig och erlägga kursavgift så snart som möjligt.

Anmälan är giltig från den dag kursavgiften är betald.

Vid avbokning före 5 feb debiteras 500 kr. Vid avbokning efter 5 feb återbetalas ej avgiften, om inte sjukintyg kan lämnas.

Platsen kan överlåtas till annan person efter överenskommelse med oss. Besked om antagning skickas ut till deltagare efter sista anmälningsdatum.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen om det blir för få anmälda.

”Samtal om frihet” är en struktur för professionella och fördjupande samtal med personer som varit utsatta för våld i nära relationer. Samtalsstrukturen riktar sig till personer som tagit sig ur en partnerrelation där de varit utsatta för någon form av våld, och som trots uppbrottet fortsatt är påverkade av våldets långsiktiga känslomässiga konsekvenser. Utbildningen har således inte sitt huvudsakliga fokus på frågor som rör fysiskt uppbrott, risk och säkerhet. Strukturen består av ett antal samtalsmoduler som hjälper behandlaren/handläggaren/hjälparen att skapaett individuellt anpassat samtalsstöd som syftar till förändring. Modulerna är framtagna utifrån vetenskap/evidens och beprövad erfarenhet med en tonvikt på Motiverande samtal och tredje vågens KBT. De har anpassats till socialtjänstens och idéburna organisationers uppdrag med våldsutsatta personer.

Filen nedan ger dig en överblick av de behandlingsmoduler (visualiserat med en trappa) som ingår i ”Samtal om frihet”.
”Samtal om frihet” – samtalstrappa. 

Första omgången av Samtal om frihet under våren 2019 var 15 deltagare med. De flesta arbetade som handläggare och behandlare inom socialtjänsten. 2 deltagare kom också från kvinnojourer. Hör gärna av er Snövit Jansson, Kvinnojouren i Huddinge, som var med på utbildningen: 08 -746 75 53 eller snovit@kvinnojourenhuddinge.se.

Vi blev glada för den fina feedback vi fick av deltagarna där 13 av 15 skattade åtta eller högre på en tiogradiga skala som avsåg att mäta kvaliteten på innehåll, framförande, nytta för fortsatt arbete, uppfyllda förväntningar, helhetsintryck. 15 av 15 höll med med om att man lärt sig nya verktyg till fördjupad behandling i mötet med våldsutsatta. Vi har kört utbildningen ytterligare tre gånger i skrivande stund (jan 2021) med utvärderingar i linje med utvärderingen ovan. Vi är särskilt glada över att behandlare som arbetat med våld i flera år, upplevt utbildningen som fördjupande och att man fått flera nya verktyg i mötet med våldsutsatta.

 Anmälan till Samtal om frihet
och/eller Samtal om våld

Skicka e-post till redphalaropehb@gmail.com för att anmäla dig till våra utbildningar.

Ange vilken utbildning du anmäler dig till, namn på deltagaren, e-postadress samt nuvarande arbetsuppgifter. Berätta också hur du fick information om utbildningen. Tack! 

Glöm ej att ange fakturaadress vid anmälan till utbildning.

Om du vill ha referentinformation ta gärna kontakt med Anna Tsekas (08-508 24 103) på Relationsvåldsteamet i Skärholmen, som gick utbildningen Samtal om våld hösten 2014. Du kan också titta på utvärderingarna från våra tidigare utbildningar.

Handledning och kortare utbildningsuppdrag

För handledningsuppdrag eller kortare föreläsningar/utbildningar kontakta oss för diskussion via e-post eller telefon.

Se Kontakta oss.