Utbildning och handledning gällande våldsutövare i nära relationer

Utbildningar

Utbildningar

Ny utbildning!

”Samtal om frihet” 4 dagar

Vi bjuder nu in till utbildningen ”Samtal om frihet” i Jönköping våren 2019. Denna utbildning riktar in sig på fördjupande individuella samtal som syftar till förändring, med personer som varit utsatta för våld i nära relationer.

Utbildningen syftar till att behandlaren/handläggaren/hjälparen ska lära sig effektiva, evidensbaserade metoder för att hjälpa tidigare våldsutsatta personer att återta sitt livsutrymme, återupprätta självrespekt och öka förmågan att ta hand om de känslomässiga efterdyningarna av våldet – efterdyningar som gör det svårare för personen att leva det liv hen vill leva.

 

”Samtal om frihet” – mer info 

Läs igenom ”Information om anmälan” innan du anmäler dig.

Filen nedan ger dig en överblick av de behandlingsmoduler (visualiserat med en trappa) som ingår i ”Samtal om frihet”.
”Samtal om frihet” – samtalstrappa. 

 

”Samtal om våld” 4 dagar

Under hösten 2019 erbjuder vi en fyradagars utbildning om behandling för personer med vålds- och aggressionsproblematik i nära relationer. Utbildningen kommer att ske två plus två dagar, 19-20 september och 24-25 oktober. Mer information hittar du nedan genom att klicka på länkarna.

Läs igenom ”Information om anmälan” innan du anmäler dig.

Läs mer om Samtal om våld – hösten 2019

”Samtal om våld” – beskrivning av behandlingsstrukturen    

Anmälan till Samtal om frihet och/eller Samtal om våld

Använd vårt kontaktformulär för att anmäla dig till våra utbildningar. Ange vilken utbildning du anmäler dig till.

Glöm ej att ange fakturaadress vid anmälan till utbildning.

Om du vill ha referentinformation ta gärna kontakt med Anna Tsekas (08-508 24 103) på Relationsvåldsteamet i Skärholmen, som gick utbildningen Samtal om våld hösten 2014. Du kan också titta på utvärderingarna från våra tidigare utbildningar.

Handledning och kortare utbildningsuppdrag

För handledningsuppdrag eller kortare föreläsningar/utbildningar kontakta oss för diskussion via e-post eller telefon.

Se Kontakta oss.