Utbildning och handledning gällande våld i nära relationer

Utbildningar

Nedan listas kommande utbildningar i datumordning. 

 

Erfarenhetsutbyte och fördjupning Samtal om våld (IVIN) 26-28 oktober Platser kvar

Vi erbjuder er som har gått Samtal om våld en förkortad utbildning, 2,5 dagar i att använda IVIN. Utbildningsdagarna vill vi kombinera med ett erfarenhetsutbyte av att använda Samtal om våld.

IVIN är från början en internetbehandling för personer med lindrigare former av våldsproblematik. Det har gjorts en randomiserad kontrollerad studie vid Linköpings universitet, där man såg minskat våld hos klienterna. (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cpp.2082). 

Den versionen av IVIN som vi nu utbildar i är INTE internetbehandlingsversionen. Då krävs en plattform på internet med rigorös säkerhet mm. Ni som kommer gå utbildningen kommer få sju ”kapitel i textform” (s.k moduler). Modulerna är uppbyggda med texter som mynnar ut i övningar och självhjälpsuppgifter som klienten kan göra. Texterna syftar till att klienten ska lära sig olika metoder för att förebygga för förnyat våld, ta ansvar för sitt våld, lära sig hantera känslor och tankar som ökar risken för våld, träna på respektfull kommunikation. Till vissa moduler finns också videoklipp som syftar till att fördjupa förståelsen för olika fenomen såsom centrala våldsbegrepp, våldsstegen, känslotermometern, hantering av tankar mm.

Med hjälp av detta material får ni alltså en möjlighet att följa en tydlig struktur i era behandlingar, eller kunna välja vissa moduler till den enskilda klienten. En mer kapabel klient kanske kan göra mycket av jobbet på egen hand med visst stöd från behandlaren via enstaka fysiska möten, telefon eller videosamtal. En mindre kapabel klient behöver sannolikt träffa er i fysiska möten längs med hela behandlingen, och modulerna kan då ge innehåll till själva sessionen i rummet. Klienten kan sedan dessutom få med sig modulen hem för genomläsning och repetition. Den version av IVIN som vi lär ut, lämpar sig alltså också för en klient med tydlig våldsproblematik och lindrigare kognitiva svårigheter (såsom lindrig-måttlig adhd). Därmed hävdar vi att denna version av IVIN också lämpar sig i en socialtjänstkontext. Vi grundar den uppfattningen på fem års egen erfarenhet av att ha arbetat med modulerna i mötet med denna heterogena klientgrupp. Vi ser IVIN-modulerna som ett komplement/stödmaterial till Samtal om våld.

En modul motsvarar ca 1-3 veckors arbete för klienten och omfattar ca 20 luftiga sidor.

Dag 1            12. 00 Start med lunch

                      13.00 – 17.00 Erfarenhetsutbyte av Samtal om våld.

Dag 2            8.30 – 16.30 Utbildning i IVIN

Dag 3            8.30 – 15.30 Utbildning i IVIN

Plats:             City Ericson Hotell i Jönköping

När:               26 – 28 oktober 2021

Kostnad:       5 950: – plus moms  OBS! Boende bokar ni på egen hand.

OBS! Socialstyrelsen äger rättigheterna till IVIN och för att få del av innehållet i IVIN behöver ansökan göras. Detta görs till Per Arne Håkansson  – per-arne.hakansson@socialstyrelsen.se

För att kunna ta del av utbildningen fullt ut och materialet i IVIN är det nödvändigt att er verksamhet fått avtal med Socialstyrelsen att använda IVIN och att ni har haft möjlighet till att läsa in er på materialet innan utbildningen.

Anmälan görs via mail med namn, mailadress och fakturaadress: redphalaropehb@gmail.com

Utbildningen kan komma att ställas in om det blir för få deltagare eller om restriktioner på grund av Corona pandemin hindrar träffar i större sällskap. Det är 248 personer som gått utbildningen Samtal om våld. Det är först till kvarn som gäller och maximalt 25 kursdeltagare.

S o V – strukturenVarumärkesskydd – Wikipedia (Samtal om våld)

5 dagar, nov och dec  2021 FULLBOKAD

Under nov och dec 2021 erbjuder vi en femdagars utbildning om behandling för personer med våldsproblematik i nära relationer. Utbildningen kommer att ske tre plus två dagar, 17-19 nov samt 1-2 dec.

Plats: City Ericson Hotel i Jönköping

Schema
Dag 1 9.00-17.00
Dag 2 8.30-16.00
Dag 3 8.30-15.00
Dag 4 9.00-17.00
Dag 5 8.30-16.00

Anmälan är bindande. Vid avbokning före 15 okt debiteras 500 kr. Vid avbokning efter 15 okt återbetalas ej avgiften, om inte sjukintyg kan lämnas. Platsen kan överlåtas till annan person efter överenskommelse med oss. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen om det blir för få anmälda.

 

S o V – strukturen (Samtal om våld)

5 dagar, jan och feb  2022 FULLBOKAD

Under jan och feb 2022 erbjuder vi en femdagars utbildning om behandling för personer med våldsproblematik i nära relationer. Utbildningen kommer att ske tre plus två dagar, 11-13 jan samt 9-10 feb.

Plats: City Ericson Hotel i Jönköping

Schema
Dag 1 9.00-17.00
Dag 2 8.30-16.00
Dag 3 8.30-15.00
Dag 4 9.00-17.00
Dag 5 8.30-16.00

”Samtal om våld” – beskrivning av behandlingsstrukturen    

I skrivande stund (våren 2021) har ca 50 kommuner i Sverige utbildats i Samtal om våld.

Information om anmälan Samtal om våld jan och feb 2022

 Kostnad: 11 950 kr (exkl moms). Under utbildningsdagarna erbjuds förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Max 25 deltagare. Principen ”först till kvarn” tillämpas. 

Sista anmälningsdag: 10 dec 2021

Anmälan är bindande. Vid avbokning före 10 dec debiteras 500 kr. Vid avbokning efter 10 dec återbetalas ej avgiften, om inte sjukintyg kan lämnas.

Platsen kan överlåtas till annan person efter överenskommelse med oss.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen om det blir för få anmälda.

 

S o F – strukturen (Samtal om frihet), våren 2022  Platser kvar

Datum för utbildning: 3-5 maj och 1-2 juni 2022

Plats: City Ericson Hotel i Jönköping

Schema
Dag 1 9.00-17.00
Dag 2 8.30-16.00
Dag 3 8.30-15.00
Dag 4 9.00-17.00
Dag 5 8.30-16.00

Kostnad: 11 950 kr (exkl moms).

Max 25 deltagare. Principen ”först till kvarn” tillämpas. 

Anmälan är bindande. Vid avbokning före 1 april debiteras 500 kr. Vid avbokning efter 1april återbetalas ej avgiften, om inte sjukintyg kan lämnas.

Platsen kan överlåtas till annan person efter överenskommelse med oss.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen om det blir för få anmälda.

S o F – strukturen (Samtal om frihet) är en struktur för professionella och fördjupande samtal med personer som varit utsatta för våld i nära relationer. Samtalsstrukturen riktar sig till personer som tagit sig ur en partnerrelation där de varit utsatta för någon form av våld, och som trots uppbrottet fortsatt är påverkade av våldets långsiktiga känslomässiga konsekvenser. Utbildningen har således inte sitt huvudsakliga fokus på frågor som rör fysiskt uppbrott, risk och säkerhet. Strukturen består av ett antal samtalsmoduler som hjälper behandlaren/handläggaren/hjälparen att skapaett individuellt anpassat samtalsstöd som syftar till förändring. Modulerna är framtagna utifrån vetenskap/evidens och beprövad erfarenhet med en tonvikt på Motiverande samtal och tredje vågens KBT. De har anpassats till socialtjänstens och idéburna organisationers uppdrag med våldsutsatta personer.

Filen nedan ger dig en överblick av de behandlingsmoduler (visualiserat med en trappa) som ingår i ”Samtal om frihet”.
”Samtal om frihet” – samtalstrappa. 

Första omgången av Samtal om frihet under våren 2019 var 15 deltagare med. De flesta arbetade som handläggare och behandlare inom socialtjänsten. 2 deltagare kom också från kvinnojourer. Hör gärna av er Snövit Jansson, Kvinnojouren i Huddinge, som var med på utbildningen: 08 -746 75 53 eller snovit@kvinnojourenhuddinge.se

Vi blev glada för den fina feedback vi fick av deltagarna där 13 av 15 skattade åtta eller högre på en tiogradiga skala som avsåg att mäta kvaliteten på innehåll, framförande, nytta för fortsatt arbete, uppfyllda förväntningar, helhetsintryck. 15 av 15 höll med med om att man lärt sig nya verktyg till fördjupad behandling i mötet med våldsutsatta. Vi har kört utbildningen ytterligare tre gånger i skrivande stund (jan 2021) med utvärderingar i linje med utvärderingen ovan. Vi är särskilt glada över att behandlare som arbetat med våld i flera år, upplevt utbildningen som fördjupande och att man fått flera nya verktyg i mötet med våldsutsatta.

I skrivande stund (våren 2021) är det 126 personer som gått utbildningen Samtal om frihet. 

 

S o V – strukturen (Samtal om våld)

5 dagar, maj och juni  2022  Platser kvar

Under maj och juni 2022 erbjuder vi en femdagars utbildning om behandling för personer med våldsproblematik i nära relationer. Utbildningen kommer att ske tre plus två dagar, 17-19 maj samt 15-16 juni.

Plats: City Ericson Hotel i Jönköping

Schema
Dag 1 9.00-17.00
Dag 2 8.30-16.00
Dag 3 8.30-15.00
Dag 4 9.00-17.00
Dag 5 8.30-16.00

”Samtal om våld” – beskrivning av behandlingsstrukturen    

I skrivande stund (sensommar 2021) har ca 60 kommuner i Sverige utbildats i Samtal om våld.

Information om anmälan Samtal om våld jan och feb 2022

Kostnad: 11 950 kr (exkl moms). Under utbildningsdagarna erbjuds förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Max 25 deltagare. Principen ”först till kvarn” tillämpas. 

Sista anmälningsdag: 15 april 2021

Anmälan är bindande. Vid avbokning före 15 april debiteras 500 kr. Vid avbokning efter 15 april återbetalas ej avgiften, om inte sjukintyg kan lämnas.

Platsen kan överlåtas till annan person efter överenskommelse med oss.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen om det blir för få anmälda.

 

IVIN 24-25 aug och 7-8 sept 2022 Platser kvar

IVIN är från början en internetbehandling för personer med lindrigare våldsproblematik. Det har gjorts en randomiserad kontrollerad studie vid Linköpings universitet, där man såg minskat våld hos klienterna. (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cpp.2082). 

Den versionen av IVIN som vi nu utbildar i är INTE internetbehandlingsversionen. Då krävs en plattform på internet med rigorös säkerhet mm. Ni som kommer gå utbildningen kommer få sju ”kapitel i text- och bildform” (s.k moduler). Modulerna är uppbyggda med texter som mynnar ut i övningar och självhjälpsuppgifter som klienten kan göra. Texterna syftar till att klienten ska lära sig olika metoder för att förebygga för förnyat våld, ta ansvar för sitt våld, lära sig hantera känslor och tankar som ökar risken för våld, träna på respektfull kommunikation. Till vissa moduler finns också videoklipp som syftar till att fördjupa förståelsen för olika fenomen såsom centrala våldsbegrepp, våldsstegen, känslotermometern, hantering av tankar mm.

Med hjälp av detta material får ni alltså en möjlighet att följa en tydlig struktur i era behandlingar, eller kunna välja vissa moduler till den enskilda klienten. En mer kapabel klient kanske kan göra mycket av jobbet på egen hand med visst stöd från behandlaren via enstaka fysiska möten, telefon eller videosamtal. En mindre kapabel klient behöver sannolikt träffa er i fysiska möten längs med hela behandlingen, och modulerna kan då ge innehåll till själva sessionen i rummet. Klienten kan sedan dessutom få med sig modulen hem för genomläsning och repetition. Den version av IVIN som vi lär ut, lämpar sig alltså också för en klient med tydlig våldsproblematik och lindrigare kognitiva svårigheter (såsom lindrig-måttlig adhd). Därmed hävdar vi att denna version av IVIN också lämpar sig i en socialtjänstkontext. Vi grundar den uppfattningen på fem års egen erfarenhet av att ha arbetat med modulerna i mötet med denna heterogena klientgrupp. Vi ser IVIN-modulerna som ett komplement/stödmaterial till sedvanlig samtalsbehandling. 

En modul motsvarar ca 1-3 veckors arbete för klienten och omfattar ca 20 luftiga sidor.

 

Plats:             City Ericson Hotell i Jönköping

När:               24-25 aug och 21-22 sept 2022

Kostnad:       9 595: – plus moms  OBS! Boende bokar ni på egen hand.

OBS! Socialstyrelsen äger rättigheterna till IVIN och för att få del av innehållet i IVIN behöver ansökan göras. Detta görs till Per Arne Håkansson  – per-arne.hakansson@socialstyrelsen.se

För att kunna ta del av utbildningen fullt ut och materialet i IVIN är det nödvändigt att er verksamhet fått avtal med Socialstyrelsen att använda IVIN och att ni har haft möjlighet till att läsa in er på materialet innan utbildningen.

Anmälan till kurstillfället görs via mail med namn, mailadress och fakturaadress: redphalaropehb@gmail.com

Utbildningen kan komma att ställas in om det blir för få deltagare. Det är först till kvarn som gäller och maximalt 25 kursdeltagare.

Anmälan till utbildningar

Skicka e-post till redphalaropehb@gmail.com för att anmäla dig till våra utbildningar.

Ange:

  1. Vilken utbildning du anmäler dig till
  2. Namn på deltagaren, e-postadress samt nuvarande arbetsuppgifter
  3. Berätta också hur du fick information om utbildningen
  4.  Ange fakturaadress 

Om du vill ha referentinformation ta gärna kontakt med Andreas Johansson (0492-769102) ), famijebehandlare Vimmerby kommun eller Helena Stigbjörnsson (08-518 08 873), Relationsvåldsteamet Upplands Väsby. Du kan också titta på utvärderingarna från våra tidigare utbildningar.

 

Handledning och kortare utbildningsuppdrag

För handledningsuppdrag eller kortare föreläsningar/utbildningar kontakta oss för diskussion via e-post eller telefon.

Se Kontakta oss.

 

MATERIALRÄTTIGHETER OCH ÅHÖRARMATERIAL FÖR ENSKILT BRUK

 

Red Phalarope AB har ensam rättigheterna till allt material som används eller delas i samband med utbildning om inte annat meddelats skriftligt. Utbildningen eller material som presenteras i samband med utbildning/möte/konsultinsats får inte filmas, ljudupptas eller på annat sätt återbildas eller spridas utan separat avtal mellan Red Phalarope AB och kund. Åhörarkopior och annat material (såsom material i behandlingsstrukturen) som delas ut i samband med utbildning är för enskilt bruk och får inte redigeras eller användas på annat sätt än som eget studiematerial och i kontakt med klient, med syfte att erbjuda stöd och behandling. Källa Red Phalarope AB skall alltid anges vid referens till våra bilder och material. När material från Samtal om våld används ska varumärket S o V -strukturen anges tillsammans med www.samtalomvald.se.