Utbildning och handledning gällande våldsutövare i nära relationer

Startsida

Välkommen till ”Samtal om våld”

”Samtal om våld” är en behandlingsstruktur i moduler för professionellt behandlingsarbete med personer som utövat våld i nära relationer. Strukturen hjälper behandlaren att skapa en flexibel och individuellt anpassad behandling. Behandlingen bygger på ATV:s behandlingsprinciper med tillägg av motiverande samtal, KBT, mindfulnessbaserade terapiformer och affektfokuserad terapi.

I skrivande stund (sommaren 2019) har 38 kommuner i Sverige utbildats i Samtal om våld.